top of page

review by Bands of Tomorrow

Det er mørket og kampen med de hårde ting i livet og det at overkomme dem, der ligger til grund for Rebecca Everetts nye EP.

Canadiske Rebecca Everett er på vej med sin nyeste EP Seven Shades. “Inspirationen til pladen stammer fra et sted mellem tab og tro,” siger Rebecca sin nyeste plade “en mediation der bringer glemte, mørke mysterier op til opfladen.”

Man fornemmer også de frustrerede undertoner på den første single fra pladen “Sting Of A Kiss”. Det er dybe og tunge toner der lægger grundlaget for sangen, en elektrisk guitar der lunefuldt lokker, langsomme trommer og en sløv bas, men det er Rebecca Everetts stemme, der holder sangen sammen. Hendes vibrerende stemme nærmest græder sig igennem passagerne i sangen, og det er tydeligt at det er tab der er i fokus sangen. Det bliver spændende at høre hvordan resten af hendes EP kommer til at lyde, men med denne sang er der allerede lagt op til en solid udgivelse.

Hendes EP, bliver udgivet den 2. oktober, men allerede nu kan man høre første singlen “Sting Of A Kiss” her.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

It is dark and the struggle with the tough things in life and to overcome those underlying Rebecca Everett's new EP. Canadian Rebecca Everett is on track with its latest EP Seven Shades. "The inspiration for the plate comes from somewhere between loss and faith," said Rebecca his latest album "mediation brings forgot, dark mysteries up to opfladen." One senses also frustrated undertones on the first single from the album "Sting Of A Kiss". It is deep and heavy tones that lays the foundation for the song, an electric guitar that whimsically lures, slow drums and a lethargic bass, but it's Rebecca Everett's voice that holds the song together. Her vibrant voice almost crying through the passages in the song, and it is clear that it is a loss that is the focus song. It will be interesting to hear how the rest of her EP is going to sound, but this song is already set for a solid release. Her EP will be released on October 2, but you can already hear the first single "Sting Of A Kiss" here.

Коментарі


Featured Posts
Follow Us
Search By Tags
Recent Posts
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page